MERCADO DE CIUTADELLA – MINORCA – SPAIN

ciutadella

N.146

http://menorcadiferente.com/mercado-de-ciutadella-des-peix/